Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Samarbeid Service

Sykehus og sykehusapotek

Alliance Healthcare Norge har gjennom de siste anbudskonkurransene, G2015 og G2021, inngått avtale med de fire regionale helseforetakene samt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus om forsyning av legemidler og handelsvarer til sykehusapotek og helseforetak.

Sist nevnte kontrakt, G2021, gjelder fra februar 2021 – januar 2025 med opsjon for 2+2 år

Sykehusapotekene HF har ansvar for å gjennomføre anbudsprosessen på vegne av de regionale helseforetakene og de private, ideelle sykehusene. Prosessen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse og evalueringen av tilbudene ble utført av en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med representanter fra de fire sykehusapotekforetakene.

Alliance Healthcare Norge leverte det mest fordelaktige tilbudet på samlet leveranse til sykehusapotek, helseforetak og publikumsleveranser.