Skip to content

Link to accessibility

Masthead internal - informasjon handling

3. parts logistikk (fabrikantlagring)

Alliance Healthcare anvender en del av sitt store lagerareal til lagring og håndtering av varer for internasjonale legemiddelprodusenter. Det vil si at vi lagrer varer for hele det norske markedet og distribuerer til alle de tre fullsortimentgrossistene inkludert vårt eget plukklager.

I dag representerer disse leverandørene, ca. 20% av legemiddelomsetningen i det norske marked.