Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Tillit Vekst

Om oss

Alliance Healthcare er Boots Norges grossist og forsyner i dag våre egne 150 Boots apotek, sykehus og sykehusapotek, frittstående apotek i Apotekergruppen og kommunehelsetjenesten over hele Norge. Alliance Healthcare Norge er en av fem godkjente fullsortiments legemiddelgrossister i Norge og har distribusjon fra Langhus utenfor Oslo og fra Tromsø.