Skip to content

Link to accessibility

Masthead internal - informasjon handling

Selvstendige apotek

Alliance Healthcare har i samarbeid med Apotekergruppen utviklet et eget BOOTS MEDLEMSKONSEPT som er rettet mot dem som ønsker å drive eget apotek med individuell frihet og konkurransedyktige betingelser.

Boots medlemskonsept inneholder et unikt og eksklusivt mangfold av varer og tjenester. For å sikre at mangfoldet i Boots medlemskonseptet utvikles i takt med de behov som oppstår, arbeider Alliance Healthcare i tett dialog med det enkelte medlemsapotek. Som medlem i Boots medlemskonsept får du også muligheten til å nyte godt av stordriftsfordelene som tilbys til våre egne Boots apotek.  

Som medlem av Boots medlemskonsept får du tilgang til følgende:

 • Egen kundekontakt

 • Profilering

 • Tilgang til attraktive og unike produkter

 • Kampanjer og markedsaktiviteter

 • Opplæring

 • Finansieringskonsulent

 • Etableringssupport

 • Kundesenter

 • Kvalitetssystem-EQS

 • Intranett

 • Sekundært innkjøp

 • Magistrell produksjon

 • Multidosepakkede legemidler

 • Automatisk vareforsyning