Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Kommunikasjon Resultater

Kontakt oss

Besøksadresse: Snipetjernveien 10, 1405 Langhus
Se kart

Postadresse:
Postboks 3554, 1402 Ski

Telefon (sentralbord):
64 85 03 00

Telefaks (sentralbord):
64 85 03 99
E-post: info(at)alliance-healthcare.no

Kundeservice
Telefon: 64 85 04 00
Telefaks: 64 85 04 99
E-post: kundeservice(at)alliance-healthcare.no

 

Grete Engh
Tlf.dir 64 85 03 23
E-mail: grete.engh(at)alliance-healthcare.no

Bente Johannessen
Tlf.dir 64 85 03 39
E-mail: bente.johannessen(at)alliance-healthcare.no

Åshild Kjos
Tlf.dir 64 85 03 29
E-mail: ashild.kjos(at)alliance-healthcare.no

Trine Slatten                      
Tlf.dir 64 85 03 48
E-mail: trine.slatten(at)alliance-healthcare.no

Vigdis Bråthen
Tlf.dir 64 85 03 25
E-mail: vigdis.brathen(at)alliance-healthcare.no

Solfrid Tøftum
Tlf.dir 64 85 03 24
E-mail: solfrid.toftum(at)alliance-healthcare.no