Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Tillit Vekst

Vår historie

Alliance Healthcare sin historie strekker seg tilbake til før 1940. Da drev familien Brose en omfattende grossistvirksomhet i Oslo med bl.a. salg av handelsvarer til apotek.

Jens Holtung etablerte selskapet sammen med daværende partner Anders H. Eggum i 1971. Selskapet fikk navnet Holtung as i 1977 med Jens Holtung som eneeier.

Da monopolet for legemiddeldistribusjon ble opphevet i 1995 kom svenske Kronans Droghandel inn som hovedeier av selskapet.

Kronans Droghandel solgte i 2002 til Alliance UniChem Plc.

Selskapet har drevet grossistvirksomhet med legemidler under navnet Holtung fra 1995-2009 da navnet ble endret til Alliance Healthcare Norge AS.

I 2006 fusjonerte Alliance UniChem Plc med Boots Group PLC. Selskapet fikk navnet Alliance Boots plc. I 2007 ble Alliance Boots plc kjøpt opp av AB Acquisitions Limited.

I 2014 vant Alliance Healthcare anbudet om å levere varer til alle landets sykehus og sykehusapotek fra 1. januar 2015. Alliance Healthcare blir med dette Norges største legemiddelgrossist.