Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Tillit Vekst

Vår historie

Alliance Healthcare sin historie strekker seg tilbake til før 1940. Da drev familien Brose en omfattende grossistvirksomhet i Oslo med bl.a. salg av handelsvarer til apotek.

Jens Holtung etablerte selskapet sammen med daværende partner Anders H. Eggum i 1971. Selskapet fikk navnet Holtung as i 1977 med Jens Holtung som eneeier.

Da monopolet for legemiddeldistribusjon ble opphevet i 1995 kom svenske Kronans Droghandel inn som hovedeier av selskapet.

Kronans Droghandel solgte i 2002 til Alliance UniChem Plc.

Selskapet har drevet grossistvirksomhet med legemidler under navnet Holtung fra 1995-2009 da navnet ble endret til Alliance Healthcare Norge AS.

I 2006 fusjonerte Alliance UniChem Plc med Boots Group PLC. Selskapet fikk navnet Alliance Boots plc. I 2007 ble Alliance Boots plc kjøpt opp av AB Acquisitions Limited.

I 2014 vant Alliance Healthcare anbudet om å levere varer til alle landets sykehus og sykehusapotek fra 1. januar 2015. Alliance Healthcare blir med dette Norges største legemiddelgrossist. 

I desember 2014 ble selskapet Walgreens Boots Alliance dannet, ved at Walgreens og Alliance Boots slo seg sammen. Dette er en fusjon med to ledende selskaper med sterke merkenavn og med ulike geografiske nedslagsfelt.