Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Samarbeid Service

Alliance Healthcare og de fire regionale helseforetakene samt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus har signert avtale om forsyning av legemidler og handelsvarer til sykehusapotek og helseforetak med virkning fra 1. januar 2015.

Sykehusapotekene HF gjennomførte anbudsprosessen på vegne av de regionale helseforetakene og de private, ideelle sykehusene. Prosessen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse og evalueringen av tilbudene ble utført av en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med representanter fra de fire sykehusapotekforetakene.

Alliance Healthcare leverte det mest fordelaktige tilbudet på samlet leveranse til sykehusapotek, helseforetak og publikumsleveranser.