Skip to content

Link to accessibility

Masthead internal - informasjon handling

Offentlig marked

Alliance Healthcare tilbyr målrettede løsninger for grossistdistribusjon til kommunehelsetjenesten i hele Norge.

Helsedepartementet vedtok i 2002 endring i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler, som åpner for at institusjoner kan foreta varekjøp direkte fra legemiddelgrossist. Legemiddelgrossisten må overholde samme krav til informasjon, sikkerhet og forsvarlig utlevering av legemidler som apotek.

Alliance Healthcare tilfredsstiller disse kravene og har i samarbeid med våre partnere utviklet unike tjenester som blant annet elektronisk bestillingsløsning for rekvirering av legemidler.

I tillegg blir denne leveransen understøttet av våre lokale apotek, slik at våre kunder blir ivaretatt innenfor alle tjenestegrener som kommunehelsetjeneste utøver.

Alliance Healthcare er hovedleverandør av legemidler til en rekke av landets kommuner.