Skip to content

Link to accessibility

Masthead Internal - Kommunikasjon Resultater

Dosepakking

FARMAKA AS har spesialisert seg på pakking av multidoser/endoser.

Dosepakkede legemidler er legemidler som er spesielt pakket til den enkelte person. Legemidlene er pakket i poser og hver pose er merket med navn og fødselsdato til den enkelte person. Likeledes dag, dato, tidspunkt for inntak, samt legemiddelnavn og styrke på de legemidlene posene inneholder.

Pakkestedet følger God tilvirkningspraksis (GMP). Lokalet for pakking er renrom med sluse, eget ventilasjonssystem, egne rutiner for renhold, sporbarhet av legemidler og diverse kontroller.

FARMAKA AS har konsesjon på håndtering av helseopplysninger. Disse håndteres av helsepersoner med taushetsplikt. Staben består av farmasøyter, sykepleiere, apotekteknikere og annet opplært personell.

Firmaet holder til i Askim og ble etablert i 1999. Farmaka har et tett samarbeid med Alliance Healthcare Norge og Boots apotek.